ARHEOLOŠKI PARK DIVJE BABE

PODOŽIVITE SKRIVNOSTNO OBDOBJE NEANDERTALCA

Arheološki park Divje babe, ki leži v razgibani pokrajini Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, je eno najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu. V strmem, skalnatem pobočju, ki se od Šebreljske planote spušča v dolino reke Idrijce, je skrita jama, v kateri so bile najdene kosti več kot 60 različnih živalskih vrst (med katerimi prevladuje jamski medved), kamena in koščena orodja ter ostanki kurišč ledenodobnega človeka.

Divje babe I so jamsko najdišče iz obdobja srednjega (moustérien) in začetka mlajšega paleolitika (aurignacien). Mnogoplastno najdišče je časovno opredeljeno z različnimi radiometričnimi metodami datiranja. Raziskane plasti v najdišču so stare med 35.000 in 116.000 leti. Najmlajše doslej raziskane plasti s paleolitskimi najdbami so nastale v času zadnjih neandertalcev in prvih anatomsko modernih ljudi.

Digitalizacija Arheološkega najdišča Divje babe

Obogatitev edinstvene izkušnje boste doživeli z novo pridobitvijo digitaliziranega Arheološkega najdišča Divje babe I, saj gre za prvo digitalizirano jamo v Sloveniji. Odslej si boste lahko obiskovalci s pomočjo projekcije na steno, v spodnjem delu jame ogledali prikaz plasti po različnih časovnih obdobjih, v zgornjem delu pa podoživeli skrivnostno obdobje neandertalca ter razvoja najstarejšega glasbila na svetu.